UNIVER s.p.a. - Pneumatic automation/Automotive   UNIVER s.p.a. - Pneumatic automation/Automotive
UNIVER s.p.a. - Pneumatic automation/Automotive   UNIVER s.p.a. - Pneumatic automation/Automotive

Uwagi prawne

A. Definicje

Podstawowe terminy mają następujące znaczenie:

1. Spółka: oznacza Univer S.p.A. z siedzibą w Mediolanie via Eraclito 31
2. Witryna internetowa: oznacza stronę internetową https://www.univer-group.com/it.
3. Domena: oznacza „univer-group.com”.
4. Znaki towarowe: oznaczają znaki towarowe i oznaczenia wyróżniające, należące do Spółki, scharakteryzowane przykładowo nazwą „Univer”.
5. Użytkownik: osoba uzyskująca dostęp do Witryny.

B. Własność

Witryna jest wyłączną własnością Spółki.
Znaki towarowe są wyłączną własnością Spółki.
Używanie Znaków Towarowych przez jakichkolwiek podmiotówm jest zabronione.
Wyraźnie zaznaczono, że dostęp do Witryny nie zezwala Użytkownikowi na używanie (bezpośrednio, pośrednio lub w jakiejkolwiek innej formie) Znaków Towarowych.

C. Zawartość witryny internetowej

Materiały publikowane w Witrynie, obrazy, dokumentacja, grafika oraz wszelkie oprogramowanie stanowią wyłączną własność Spółki i jako takie są chronione prawami własności intelektualnej i przemysłowej.
W związku z tym jakakolwiek publikacja, dystrybucja, reprodukcja, modyfikacja i adaptacja Witryny jest zabroniona.
Wyraźnie określono, że dostęp do Witryny nie upoważnia i/lub nie upoważnia Użytkownika do bezpośredniego i/lub pośredniego korzystania z jakiegokolwiek elementu samej Witryny lub elementów w niej publikowanych.
Firma może w każdej chwili zmienić zawartość Witryny, informacje w nim zawarte, grafiki oraz prawa dostępu.

D. Ochrona komputera użytkownika

Aby uzyskać dostęp do Witryny oraz podczas jej przeglądania, Użytkownik powinien wyposażyć się w odpowiednie narzędzia i oprogramowanie ochrony komputera.

E. Adresy e-mail

Adresy e-mail publikowane w Witrynie należą do Spółki.

F. Prywatność

Obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z „polityką prywatności” Witryny oraz informacją o plikach „cookies”. Obowiązek ten wiąże się również z weryfikacją wszelkich aktualizacji lub zmian prawa i polityki. Spółka przestrzega obowiązujących i/lub mających zostać wydanych przepisów europejskich w tej sprawie.

G. Kontakty

W przypadku jakichkolwiek pytań lub niejasności dotyczących treści niniejszych uwag i zasad, Użytkownik może skontaktować się z osobami wymienionymi w sekcji „kontakt”.

H. Linki

Firma odmawia wszelkiej odpowiedzialności w przypadku, gdy z Witryny Użytkownik zostanie przekierowany lub ma możliwość przekierowania do innych stron internetowych, do których dostęp i/lub którymi zarządzają osoby trzecie.

I. Zastrzeżenie

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych „notach prawnych” w dowolnym momencie.

Contact Us
2D 3D CAD
CATALOGUE
JOIN US
Contact Us
2D 3D CAD
CATALOGUE
JOIN US