UNIVER s.p.a. - Pneumatic automation/Automotive   UNIVER s.p.a. - Pneumatic automation/Automotive
UNIVER s.p.a. - Pneumatic automation/Automotive   UNIVER s.p.a. - Pneumatic automation/Automotive

 

CERTYFIKATY I DYREKTYWY

DYREKTYWA 2014/34 UE "ATEX"

Dyrektywa dotycząca warunków bezpieczeństwa urządzeń i komponentów przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

DYREKTYWA 2011/65/UE "ROHS” DYREKTYWA 2012/19/UE “RAEE"

Dyrektywa dotycząca użycia substancji niebezpiecznych i składowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

DYREKTYWA "REACH"

Regulamin europejski CE n. 1907/2006 dotyczący rejestracji, oceny, autoryzacji i ograniczeń substancji chemicznych.

DYREKTYWA 97/23/CE "PED"

Dyrektywa dotycząca projektowania, produkcji i oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych i zespołów poddawanych maksymalnemu dopuszczalnemu ciśnieniu PS większemu niż 0,5 bar.

DYREKTYWA 2006/42/CE "MASZYNY"

Dyrektywy określające zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania, budowy, montażu i konserwacji maszyn.

CERTYFIKACJA PRODUKTU "CSA/UL"

Nr. 24 48884
Nr. LR 113373-1
Certyfikacja wyrobów przeznaczonych na rynek północnoamerykański (Stati Uniti – Canada).

CERTYFIKACJA "CIA" (CANOPEN)

Cia200806-301V402/20-0089

CERTYFIKACJA "PROFIBUS/PROFINET"

Deklaracja zgodności produktu z protokołem “ProfiBUS/ProfiNET”.

CERTYFIKACJA "ETHERNET/IP"

Deklaracja zgodności produktu z protokołem “ETHERNET/IP”.

CERTYFIKACJA "ETHERCAT"

Deklaracja zgodności produktu z protokołem “ETHERCAT”.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ISO 9001:2015 "SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ"

Norma określająca wymagania Systemu Zarządzania Jakością.

POLITYKA JAKOŚCI

Contact Us
2D 3D CAD
CATALOGUE
JOIN US
Contact Us
2D 3D CAD
CATALOGUE
JOIN US