WłoskiAngielskiNiemieckiFrancuskiHiszpańskiPortugalskiPolskie
UNIVER GROUP strona oficjalna
UNIVER s.p.a. - Pneumatic automation/Automotive   UNIVER s.p.a. - Pneumatic automation/Automotive
Downloads > Certyfikaty i dyrektywy
Certyfikaty i dyrektywy
DYREKTYWY
q DYREKTYWA 2014/34 UE "ATEX"
Dyrektywa dotycząca warunków bezpieczeństwa urządzeń i komponentów przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
 
q DYREKTYWA 2011/65/UE "ROHS” DYREKTYWA 2012/19/UE “RAEE"
Dyrektywa dotycząca użycia substancji niebezpiecznych i składowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
 
q DYREKTYWA "REACH"
Regulamin europejski CE n. 1907/2006 dotyczący rejestracji, oceny, autoryzacji i ograniczeń substancji chemicznych.
 
q DYREKTYWA 97/23/CE "PED"
Dyrektywa dotycząca projektowania, produkcji i oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych i zespołów poddawanych maksymalnemu dopuszczalnemu ciśnieniu PS większemu niż 0,5 bar.
 
q DYREKTYWA 2006/42/CE "MASZYNY"
Dyrektywy określające zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania, budowy, montażu i konserwacji maszyn.
 
q CERTYFIKACJA PRODUKTU "CSA/UL"
Nr. 24 48884
Nr. LR 113373-1
Certyfikacja wyrobów przeznaczonych na rynek północnoamerykański (Stati Uniti – Canada).
 
q CERTYFIKACJA "CIA" (CANOPEN)
Cia200806-301V402/20-0089
 
q CERTYFIKACJA "PROFIBUS/PROFINET"
Deklaracja zgodności produktu z protokołem “ProfiBUS/ProfiNET”
 
q CERTYFIKACJA "ETHERNET/IP"
Deklaracja zgodności produktu z protokołem “ETHERNET/IP”
 
q CERTYFIKACJA "ETHERCAT"
Deklaracja zgodności produktu z protokołem “ETHERCAT”
 
 
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
q ISO 9001:2015 "SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ"
Norma określająca wymagania Systemu Zarządzania Jakością.